10. UFKA YOLCULUK BİLGİ VE KÜLTÜR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

A.1 Yarışma Tanımı

Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması 2022 yılında online olarak Türkçe dilinde düzenlenecektir. Yarışma İlkokul Kategorisi için “Elma Dersem Düşün” Ortaokul Kategorisi için “Eyvah! Ceviz Çatırdıyor” Lise ve Yetişkin Kategorileri için ise “Düşün! Bir de Sağlıklı Düşün!” adlı eserden yapılacaktır. Yarışma dört farklı kategoride düzenlenecektir. İki aşamada gerçekleştirilecek ve çoktan seçmeli soruların sorulacağı sınavlarla yarışmacıların sıralaması belirlenecektir.

Yarışmayla ilgili tüm gelişmeler ve ayrıntılar www.ufkayolculuk.com web sayfasında yayınlanacaktır. Ayrıca yarışmacılara SMS yolu ile bilgilendirmeler yapılacaktır.

A.2 Yarışma Düzenleme Komisyonu:

Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmasını organize eden komisyondur.

A.3 Yarışma Sınavı:

A.3.1 1. Aşama Online Sınav: Belirlenen tarih ve koşullarda, interneti olan herhangi bir bilgisayar, tablet PC veya akıllı telefondan, www.ufkayolculuk.com adresi üzerinden online olarak yapılacak, sınav sonucunda puan ve sıralamaların belirleneceği eleme sınavıdır.

A.3.2 2. Aşama Online Sınav: 1. Aşama sınavda başarılı olan yarışmacıların belirlenen tarih ve koşullarda, online olarak yapılacağı ve sınav sonucunda, puanların, Türkiye, il, ilçe ve okul sıralamalarının belirleneceği final sınavıdır.

Yarışma, Server Yaşam Vakfı tarafından, Türkiye genelinde proje ortağı sivil toplum kuruluşlarının (STK) iş birliği ile organize edilmektedir.

Yarışmanın amacı; doğru inancı, doğru düşünceyi öğreten, güvenilir eserlerin okunmasını sağlamak, okuma alışkanlığını geliştirmek; sağduyulu yaşam bakış açısıyla okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır.

Ufka Yolculuk “Sağlıklı Düşünmek” konulu yarışması ile doğru kaynakları ve doğru bilgiyi ayırt edebilme becerisini artırmak, bakış açılarını genişletmek, dünyada olup bitenleri farklı perspektiflerden değerlendirebilmek ve düşünce ufkuna, doğru anahtarlarla yeni kapılar açmayı hedeflemektedir.

D.1 Kategoriler ve Sorumlu Olunan Eserler

Yarışma dört farklı kategoride yapılacaktır.

İlkokul Kategorisi: Örgün veya açık öğretimde okuyan ilkokul öğrencileri.

Sorumlu Olunan Eser: Elma Dersem Düşün

Ortaokul Kategorisi: Örgün veya açık öğretimde okuyan ortaokul öğrencileri.

Sorumlu Olunan Eser: Eyvah! Ceviz Çatırdıyor

Lise Kategorisi: 18 yaş ve altında, örgün veya açık öğretimde okuyan lise öğrencileri.

Sorumlu Olunan Eser: Düşün! Bir de Sağlıklı Düşün!

Yetişkin Kategorisi: 19 yaş ve üstü bütün katılımcılar
18 yaş altı olup herhangi bir eğitim kurumunda kaydı bulunmayan herkes

Sorumlu Olunan Eser: Düşün! Bir de Sağlıklı Düşün!

D.2 Yarışma Katılım Bilgileri

Yarışmaya katılmak isteyenlerin, www.ufkayolculuk.com adresinde yayınlanmakta olan yarışma başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

Yarışmaya başvuracak katılımcılardan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki kişisel veri sahiplerini bilgilendirmesi yapılarak, verilerin toplanması, işlenmesi ve aktarılmasının hukuki sebebini Kanun’un 5. maddesinin 1. Fıkrasında belirtilen “ilgili kişinin açık rızası” olmak kaydıyla onayı alınarak aşağıdaki bilgiler talep edilecektir. (Başvuru formunda alınan bilgiler 3. Şahıslarla paylaşılmayacaktır.)

İlkokul, Ortaokul ve Lise Kategorileri İçin;

 • Öğrencinin Adı - Soyadı
 • Öğrencinin Doğum Tarihi
 • Cinsiyeti
 • Kategorisi: İlkokul – Ortaokul - Lise
 • Öğrencinin Okulu
 • Okulun Bulunduğu İl ve İlçe
 • Veli Telefon Numarası (Kişinin açık rızası olmak kaydıyla)

Yetişkin ve Danışman Kategorileri İçin;

 • Yarışmacının Adı – Soyadı
 • Yarışmacının Doğum Tarihi
 • Cinsiyeti
 • Kategorisi: Yetişkin – Danışman
 • Yarışmacının Bulunduğu İl ve İlçe
 • Telefon Numarası
 • Başvuru formunu doldurarak yarışmaya başvuran yarışmacılar 1. Aşama Sınavı’na katılacaklardır. 1. Aşama Sınav sonucunda her kategoride Türkiye sıralamasında ilk 15.000 yarışmacı 2. Aşama Sınava katılacaktır. Ayrıca kategorisinde il bazında ilk 15’e giren yarışmacılar Türkiye sıralamasında ilk 15.000 yarışmacı arasına giremeseler bile 2. Aşama Sınava girmeye hak kazanacaklardır.

  2. Aşama Sınavda dereceye giren yarışmacılar, başvuru formunda beyan ettikleri ilde ikamet ettiklerini bir belge (ikametgâh, görev belgesi, öğrenci belgesi) ile ibraz etmeleri zorunludur. Dereceye girdikleri ilde ikamet ettiklerini ibraz edemeyen yarışmacıların hakları bir sonraki dereceye devreder. Sınava katılım ücretsizdir.

  Onaylarınız doğrultusunda düzenlenecek olan etkinliğimizin tüm aşamalarında "MEB Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi Genel Esaslar Madde 5 (2) fıkra "Ticari amaç güdülen ve/veya katılımcılardan ücret talep edilen sosyal etkinliklere izin verilmez" hükmü doğrultusunda hareket edilecektir.

  Yarışma ile ilgili bilgiler yarışmacılara SMS yolu ile bildirilecektir. Her hâlükârda sınav merkezleri hakkındaki gelişmeleri yarışma sitesinden takip etmek, yarışmacının sorumluluğundadır.

  Yarışmaya Son Başvuru Tarihi 24 Nisan 2022 Pazar Saat: 07:59’dir.

  NOT: Yarışmaya;

  a) Server Yaşam Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları,

  b) Yarışma Düzenleme Komisyonu üyeleri ve birinci derece yakınları,

  c) Soru Hazırlama Komisyonu üyeleri ve birinci derece yakınları katılamayacaklardır.

  E.1 TÜRKİYE GENELİ ÖDÜLLER: İlkokul, Ortaokul, Lise ve Yetişkin Kategorileri Ödülleri

  Birincilere : 10.000₺

  İkincilere : 9.000₺

  Üçüncülere: 8.000₺

  Dördüncülere: 7.000₺

  Beşincilere: 6.000₺

  6-10 : 4.000₺

  11-20 : 2.500₺

  21-30: 1.500₺

  31-50: 1.000₺

  Danışman Kategorisi Ödülleri

  Birinciye : 6.000₺

  İkinciye: 5.000₺

  Üçüncüye: 3.500₺

  Dördüncüye: 3.000₺

  Beşinciye : 2.500₺

  6-10: 2.000₺

  11-20 : 1.500₺

  NOT: Türkiye geneli ödüller, Server Yaşam Vakfı öz kaynakları ile karşılanacaktır.

  E.2 İL ÖDÜLLERİ:

  Proje ortağı STK’lar (İl Yarışma Komisyonu) 2. Aşama Sınav sonucunda il genelinde ilkokul, ortaokul, lise ve yetişkin kategorilerinde dereceye girenlere ayrıca il ödülleri verebilecektir. İl ödülleri Proje ortağı STK’ların öz kaynakları ile karşılanacaktır.

  Eğer ildeki proje ortağı STK, herhangi bir ödül vermeyi vaat etmedi ise, o ilden yarışmaya girenler, sadece Türkiye geneli ödüller için yarışacaktır.

  İl ödülleri www.ufkayolculuk.com sitesi üzerinden takip edilebilir.

  NOT: Türkiye geneli ve il ödülleri 2. Aşama Sınav sonucunda dereceye giren yarışmacılara verilecektir. 1. Aşama sınava katılan yarışmacılara ödül vermek isteyen proje ortağı STK’lar 1. Aşama sınav puanı ve sırlamalarına göre il bazında da ödül verebilecektir.

  1. Aşama Sınavı www.ufkayolculuk.com web sitesi üzerinden, 24-26 Nisan 2022 Pazar-Salı 08:00-20:00 saatleri (TSİ) arasında yapılacaktır.

  2. Aşama Sınavı www.ufkayolculuk.com sitesi üzerinden bilgisayar, tablet PC veya akıllı telefon aracılığıyla 22 Mayıs 2022 Pazar günü yapılacaktır. Sınav ile ilgili bilgiler www.ufkayolculuk.com sayfasında yayınlanacaktır. Ayrıca yarışmacılara SMS yolu ile bilgilendirme yapılacaktır.

  G.1. Sınavlara Katılacak Yarışmacıların Dikkat Etmesi Gerekenler

  • Beklenmedik bir durum nedeniyle (internet gitmesi, hat düşmesi, şarj bitmesi vb.) bağlantı sorunu yaşanması halinde, sorunu giderip sisteme tekrar giriş yaparak sınava süre kaybı yaşamadan kalındığı sorudan devam edilebilir. Bu hak sınav esnasında toplamda üç defaya mahsus verilecektir. Üç defadan fazla sistemden çıkılması halinde sınav sonlandırılacak ve işaretleme yapılan sorular değerlendirmeye alınacaktır.
  • 1. Aşama Sınava belirtilen saatler arasında herhangi bir zamanda başlanabilir, sınava başlama zamanının belirtilen saatler içerisinde geç veya erken olması puan hesaplanmasına bir etkisi olmamaktadır.
  • 2. Aşama Sınav belirtilen tarih ve saatte başlayacaktır. Sınava en geç giriş, başlama saatinden 15 dakika sonrasında yapılabilecektir.
  • Sorular ilkokul ve ortaokul kategorileri için 4 çoktan seçmeli seçenekli, lise ve yetişkin kategorileri için 5 çoktan seçmeli seçenekli olacaktır.
  • Görme engelli yarışmacılara ek süre verilecektir.
  • 2. Aşama Sınav’da değerlendirme yapılırken 1. Aşama Sınav’da alınan puanın, 2. Aşama Sınav’a hiçbir etkisi olmayacaktır.

  G.2. Yarışma Kitabı ve Sınavı:

  Yarışma soruları, her kategori için belirlenen eserlerden hazırlanacaktır.

  Yarışmacılar yarışma kitaplarını ilde bulunan proje ortağı STK’lardan veya www.ufkayolculuk.com adresi üzerinden yayınlanan kitap temin yerlerinden temin edebilirler.

  Soruların uzunluk ve zorluk derecelerine göre, her soruya özel farklı süre tanımlaması yapılabilecektir. Sınav değerlendirmesinde “Değerlendirme Yönergesi” dikkate alınacaktır.

  1. Aşama Sınavın cevap anahtarları 28 Nisan 2022 Perşembe günü Saat 20.00’de www.ufkayolculuk.com adresinden yayınlanacaktır.

  2. Aşama Sınavın cevap anahtarları 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü Saat 20.00’de www.ufkayolculuk.com adresinden yayınlanacaktır.

  2. Aşama Sınavın değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puanı alan yarışmacıların sıralamaları belirlenir. Eşitlik olan durumlarda, yarışmacıların sorulara cevap vermede kullandığı süre hesaplanarak, toplamda sorulara daha kısa sürede cevap veren yarışmacı bir üst sıraya geçecektir. Bu durumda da eşitlik bozulmaz ise doğum tarihlerine bakılarak yaşı küçük olan yarışmacı bir üst sıraya geçecektir.


  Tablo 1: Kategorilere Göre Soru Miktarı

  Kategoriler 1.Aşama
  Sınav Soruları
  2. Aşama
  Sınav Soruları
  İlkokul Kategorisi 40 40
  Ortaokul Kategorisi 50 50
  Lise Kategorisi 60 60
  Yetişkin Kategorisi 60 60

  Ufka Yolculuk sınavlarının sorularının puanlaması aşağıdaki hususlara göre yapılacaktır.

  1. 1. Aşama Sınav Puanlama: İlkokul, Ortaokul, Lise ve Yetişkin Kategorilerin puanlaması aşağıdaki sistemde yapılacaktır.

  4 Kategori ayrı ayrı ele alınacaktır.

  Her soru kendi içerisinde değerlendirilip zorluk puanı hesaplanacaktır. Soruların zorluk puanı dikkate alınarak yarışmacının puanı hesaplanacaktır.

  Değerlendirme sonucunda sıralama yapılacaktır. Sıralama yapılırken, puanlarda eşitlik olan durumlarda, yarışmacıların sorulara cevap vermede kullandığı süre hesaplanarak, toplamda sorulara daha kısa sürede cevap veren yarışmacı bir üst sıraya geçecektir.

  1.1. Soruların Zorluğunun Hesaplanması:

  1.1.1. Yarışmacıların sorulara verdikleri cevaplar dikkate alınarak her bir yarışmacının doğru cevapladığı soruların sayısı hesaplanır.

  1.1.2. Bütün yarışmacılar doğru cevapladıkları soru sayılarına göre çok doğru cevabı olan yarışmacı yukarıda, az doğru cevabı olan yarışmacı aşağıda olacak şekilde büyükten küçüğe doğru sıralanır.

  1.1.3. Yarışmacı sayısına göre en yüksek doğru sayısına sahip %27’lik üst dilim bulunur ve bu aralıktaki yarışmacılar belirlenir.

  1.1.4. Yarışmacı sayısına göre en düşük doğru sayısına sahip %27’lik alt dilim bulunur ve bu aralıktaki yarışmacılar belirlenir.

  1.1.5. Bir sorunun zorluğu aşağıdaki gibi hesaplanır.

  • Nüst: Üst dilimdeki yarışmacılar kümesinde bulunan yarışmacılardan ilgili soruya doğru cevap veren yarışmacı sayısı.
  • Nalt: Alt dilimdeki yarışmacılar kümesinde bulunan yarışmacılardan ilgili soruya doğru cevap veren yarışmacı sayısı.
  • N: Alt ve üst dilimdeki toplam yarışmacı sayısı. Zorluk Derecesi=(Nüst+Nalt)/N

  1.1.6. Zorluk derecelerine göre soru puanlarının aşağıdaki formül ile hesaplanır. Sorunun Puanı=[1+0,5*(1-Zorluk Derecesi)]  1.2. Yarışmacıların Puanlarının Hesaplanması:

  1.2.1. Her bir yarışmacının doğru yaptığı sorular ile soruların puanı çarpılır ve bulunan değerlerin toplamı alınarak yarışmacının ham puanı hesaplanır.

  1.2.2. Yarışmacıların puanının en yüksek puan 100 olacak şekilde normalizasyonu yapılır.

  1.2.3. En yüksek puana sahip olan yarışmacının puanı belirlenir. Normalizasyon katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır.

  Normalizasyon Katsayısı = 100/(En Yüksek Puan)

  1.2.4. Her bir yarışmacının ham puanı normalizasyon katsayısı ile çarpılarak yarışmacı sınav puanı hesaplanır.  2. 2. Aşama Sınav Puanlama: İlkokul, Ortaokul, Lise ve Yetişkin Kategorilerin puanlaması aşağıdaki sistemde yapılacaktır.

  4 Kategori ayrı ayrı ele alınacaktır.

  Her soru kendi içerisinde değerlendirilip zorluk puanı hesaplanacaktır. Soruların zorluk puanı dikkate alınarak yarışmacının puanı hesaplanacaktır.

  Değerlendirme yapılırken 1. Aşama Sınav’da alınan puanın, 2. Aşama Sınav’a hiçbir etkisi olmayacaktır.

  Değerlendirme sonucunda sıralama yapılacaktır. Sıralama yapılırken, puanlarda eşitlik olan durumlarda, ödül kazananları belirlemek için yarışmacıların sorulara cevap vermede kullandığı süre hesaplanarak, toplamda sorulara daha kısa sürede cevap veren yarışmacı bir üst sıraya geçecektir.  2.1. Soruların Zorluğunun Hesaplanması:

  2.1.1. Yarışmacıların sorulara verdikleri cevaplar dikkate alınarak her bir yarışmacının doğru cevapladığı soruların sayısı hesaplanır.

  2.1.2. Bütün yarışmacılar doğru cevapladıkları soru sayılarına göre çok doğru cevabı olan yarışmacı yukarıda, az doğru cevabı olan yarışmacı aşağıda olacak şekilde büyükten küçüğe doğru sıralanır.

  2.1.3. Yarışmacı sayısına göre en yüksek doğru sayısına sahip %27’lik üst dilim bulunur ve buaralıktaki yarışmacılar belirlenir.

  2.1.4. Yarışmacı sayısına göre en düşük doğru sayısına sahip %27’lik alt dilim bulunur ve bu aralıktaki yarışmacılar belirlenir.

  2.1.5. Bir sorunun zorluğu aşağıdaki gibi hesaplanır.

  • Nüst: Üst dilimdeki yarışmacılar kümesinde bulunan yarışmacılardan ilgili soruya doğru cevap veren yarışmacı sayısı.
  • Nalt: Alt dilimdeki yarışmacılar kümesinde bulunan yarışmacılardan ilgili soruya doğru cevap veren yarışmacı sayısı.
  • N: Alt ve üst dilimdeki toplam yarışmacı sayısı. Zorluk Derecesi=(Nüst+Nalt)/N

  2.1.6. Zorluk derecelerine göre soru puanlarının aşağıdaki formül ile hesaplanır. Sorunun Puanı=[1+0,5*(1-Zorluk Derecesi)]  2.2. Yarışmacıların Puanlarının Hesaplanması:

  2.2.1. Her bir yarışmacının doğru yaptığı sorular ile soruların puanı çarpılır ve bulunan değerlerin toplamı alınarak yarışmacının ham puanı hesaplanır.

  2.2.2. Yarışmacıların puanının en yüksek puan 100 olacak şekilde normalizasyonu yapılır.

  2.2.3. En yüksek puana sahip olan yarışmacının puanı belirlenir. Normalizasyon katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır.
  Normalizasyon Katsayısı = 100/(En Yüksek Puan)

  2.2.4. Her bir yarışmacının ham puanı normalizasyon katsayısı ile çarpılarak yarışmacı sınav puanı hesaplanır.  3. Derecelendirme: İlkokul, Ortaokul, Lise ve Yetişkin Kategorilerinin derecelendirmesi aşağıdaki gibi yapılacaktır.

  3.1. 1. Aşama Sınav’da İlkokul, Ortaokul, Lise ve Yetişkin Kategorilerinin derecelendirmeleri kendi içerisinde, Puan Sırası olarak Türkiye ve İl şeklinde 2 ayrı bölümde olacaktır.

  3.2. 2. Aşama Sınav’da İlkokul, Ortaokul ve Lise Kategorilerinin derecelendirmeleri kendi içerisinde, Puan Sırası olarak Türkiye, İl, İlçe, Okul şeklinde 4 ayrı bölümde olacaktır. Yetişkin Kategorisinin derecelendirmeleri de kendi içerisinde Puan Sırası olarak Türkiye, İl ve İlçe şeklinde 3 ayrı bölümde olacaktır.

  • Milli Eğitim Bakanlığı Kadrolu/Sözleşmeli öğretmeni, öğrenci ebeveynleri ve Ufka Yolculuk gönüllüleri danışman kategorisinde yer alabilirler.
  • Ufka Yolculuk merkez, il ve ilçe komisyonlarında görev alan gönüllüler ve 19 yaşından küçükler (31 Aralık 2021 tarihi esas alınarak, 01.01.2003 tarihi ve bu tarihten sonra doğanlar) danışman kategorisinde yer alamazlar.
  • Danışman kategorisinde yarışmak isteyenlerin, www.ufkayolculuk.com adresi üzerinden kayıt ol butonuna tıklayarak yetişkin kategorisinde kaydını gerçekleştirirken, kayıt formunun altında bulunan "Danışman kategorisinde yarışmak istiyorum." seçeneğini işaretlemeleri gerekmektedir. Başvurusu onaylanan yetişkin kategorisi yarışmacıları danışman kategorisinde de yarışmacı olabilecektir.
  • Yarışma Şartnamesi İ maddesinin b fıkrası uyarınca başvuru şartlarını sağlamayan hesapların başvuruları onaylanmayacaktır.
  • Başvuruda bulunmayan veya başvuruda bulunup da onaylanmayan hesaplar yarışmacı ekleyebilirler, bu hesaplar danışman kategorisinde değerlendirilmeyecektir.
  • Danışman kategorisinde, Yetişkin kategorisi hariç diğer kategorilerden (ilkokul, ortaokul ve lise) değerlendirme için yarışmacı kaydı yapılabilir.
  • Danışman kategorisinde puan hesaplaması aşağıdaki yönergeye göre yapılacaktır.
   • 1. Aşama Sınava katılan her yarışmacı için 3 Puan
   • 2. Aşama Sınava katılan her yarışmacı için 9 Puan
   • 2. Aşama Sınava katılıp;
    • İlçe 3.'sü olan her yarışmacı için 12 Puan
    • İlçe 2.'si olan her yarışmacı için 13 Puan
    • İlçe 1.'si olan her yarışmacı için 14 Puan
   • 2. Aşama Sınava katılıp;
    • İl 3.'sü olan her yarışmacı için 15 Puan
    • İl 2.'si olan her yarışmacı için 16 Puan
    • İl 1.'si olan her yarışmacı için 17 Puan
   • 2. Aşama Sınava katılıp;
    • Türkiye 20.-50.'si olan her yarışmacı için 18 Puan
    • Türkiye 10.-20.'si olan her yarışmacı için 20 Puan
    • Türkiye 6.-10.'su olan her yarışmacı için 25 Puan
    • Türkiye 5.'si olan her yarışmacı için 30 Puan
    • Türkiye 4.'sü olan her yarışmacı için 35 Puan
    • Türkiye 3.'sü olan her yarışmacı için 40 Puan
    • Türkiye 2.'si olan her yarışmacı için 45 Puan
    • Türkiye 1.'si olan her yarışmacı için 50 Puan
  • En yüksek puan 100 puana eşitlenip diğer puanlarda orantıyla buna göre hesaplanacaktır.
  • İlçe, İl, Türkiye'de dereceye giren yarışmacıların puan hesaplamaları için en yüksek derecelerine bakılır. Her yarışmacı danışmanına bir defa puan kazandırabilir. İlçe, İl, Türkiye derecesi yapmış bir yarışmacının Türkiye derecesinde kazandığı puanı hesaplamaya dahil edilir, il ve ilçe derecelerinden puan hesaplamaya alınmaz.

  J.1 1. Aşama Sınav Puan ve Sıralamalarının Açıklanması: Sınav puan ve sıralamaları 9 Mayıs 2022 Saat: 20.00'de www.ufkayolculuk.com adresinden duyurulacaktır.

  J.2 2. Aşama Sınav Sonuçlarının Açıklanması: Sınav sonuçları 3 Haziran 2022 Saat: 20.00'de www.ufkayolculuk.com adresinden duyurulacaktır.

  NOT: Yarışma ödülleri 2. Aşama Sınav sonuçlarına göre verilecektir.

  Türkiye geneli ödülleri, 25 Haziran 2022 Cumartesi günü İstanbul’da yapılacak olan ödül töreninde sahiplerine takdim edilecektir. Ödül töreninin düzenleneceği adres www.ufkayolculuk.com adresinden duyurulacaktır. Türkiye sıralamasında ilk 3 derecede bulunan yarışmacıların ve yanlarında eşlik edecek bir refakatçinin bulundukları ilden ödül töreninin yapılacağı mekâna geliş gidiş yol ücretleri ve bir gecelik konaklama ücretleri Server Yaşam Vakfı tarafından karşılanacaktır.

  Ödül töreninin gerçekleştirilememesi halinde bütün ödüller yarışmacılara ulaştırılacaktır.

  İl geneli ödülleri İl Yarışma Komisyonu tarafından Haziran ve Temmuz ayları içerisinde kazananlara takdim edilecektir. Ödül takdim merkezleri İl Yarışma Komisyonları tarafından duyurulacaktır.

  İlde veya Türkiye’de dereceye giren yarışmacıların ödüllerini 31 Ağustos 2022 tarihine kadar almaları gerekmektedir. Aksi takdirde ödül bir sonraki dereceye verilecektir. Dereceye girenlere telefonla bilgilendirme yapılacak olmakla birlikte yarışmacıların ödül kazanıp kazanmadıklarının takibini kendilerinin yapması gerekmektedir. (Kayıt aşamasında telefon bilgisinin doğru girilmesi yarışmacının sorumluluğundadır. Aksi takdirde 31 Ağustos 2022 tarihinden sonra hak iddia edemeyeceklerdir.)

  NOT:

  İlkokul, Ortaokul ve Lise Kategorilerinde Türkiye ve İl Ödülü kazanan yarışmacıların ödül törenleri öncesinde öğrenci belgesi ibraz etmeleri zorunludur. Dereceye girdikleri kategoride öğrenci olduklarını; diğer kategorilerle (ilkokul, ortaokul ve lise) birlikte Yetişkin Kategorisinde de yarışmaya katılım şartlarını Yarışma Şartnamesi D.1 maddesine göre sağladıklarını ve yarışmaya katıldıkları ilde ikamet ettiklerini belirten bir belge (ikametgâh, görev belgesi, öğrenci belgesi) ile ibraz edemeyen yarışmacıların ödül hakları bir sonraki dereceye devredilir.

  Yarışmaya katılanlar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.

  KURULLAR

  L.1 Yarışmanın Sahibi:

  Server Yaşam Vakfı

  L.2 Yarışmayı Düzenleyen ve Değerlendiren:

  Server Yaşam Vakfı Yarışma Komisyonu

  L.3 Yarışma Düzenleme Komisyonu Üyeleri (Server YV Yarışma Komisyonu Üyeleri):

  1. Muhammed Osman Özaslan
  2. Hacı Mehmet Alakaş
  3. Ali Mazı
  4. Fatih Arslan
  5. Hasan Hüseyin Günay
  6. Kemal Davutoğlu
  7. Mahmut Cihad Şahin
  8. Mustafa Yonca
  9. Neşe Mısır
  10. Sefa Yılmaz
  11. Sinan Arslangil
  12. Vildan Özaslan

  L.4 Soru Hazırlama Komisyonu:

  Yarışma soruları, yarışma komisyonu tarafından belirlenen komisyonca hazırlanacaktır. Komisyonun isimleri yarışma sonrasında açıklanabilecektir.

  Adres : Küçük Çamlıca Mah. İkizler Çıkmazı Sok. No: 1/3 Üsküdar/İSTANBUL
  Web : www.ufkayolculuk.com
  E-Posta : [email protected]

  SN

  İl Adı

  STK Bilgileri

  İl Temsilcisi / Yrd Adı Soyadı

  Cep Telefonu

  E-Posta Adresi

  1 Adanaİhsan Çevre ve Gelişim DerneğiKubilay Özdemir 05338102308 [email protected]
  2 AdıyamanSafvan Eğitim Çevre Gençlik ve Spor KulübüYakup İlya 05322255547 [email protected]
  3 AfyonkarahisarAfyonkarahisar Necat Gençlik ve Spor Kulübü DerneğiSadettin Kocagöz 05057687339 [email protected]
  4 AğrıAğrı Eğitim Çevre Gençlik ve Spor Kulübü DerneğiEmrah Karapolat 05442257686 [email protected]
  5 AksarayAksaray Kültür Çevre Gençlik Spor Kulübü DerneğiVeysi Gelen 05452870109 [email protected]
  6 AmasyaNehir Çevre Eğitim Yardımlaşma Spor ve İzcilik Kulübü Derneğiİdris Bektaş 05369618047 [email protected]
  7 AnkaraAnkara Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü DerneğiSalih Dölek 05369255124 [email protected]
  8 AntalyaAntalya Ahlak Kültür ve Çevre Derneğ__ Abdullah Kirazlı 05459297484 [email protected]
  9 ArdahanŞehristan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü DerneğiOsman Erdem 05355954060 [email protected]
  10 ArtvinArtvin Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü DerneğiMuhammed Ali Erdem 05061101631 [email protected]
  11 AydınAydın Aktif Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneğiİbrahim Ganioğlu 05365456699
  12 BalıkesirVitamin Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü DerneğiYusuf Gün 05437275307 [email protected]
  13 BartınBartın Sosyal Gelişim Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü DerneğiEngin Üre 05053941022 [email protected]
  14 BatmanSiirt İlim Çevre Gençlik ve Spor Kulübü DerneğiMehmet As 05344205569 [email protected]
  15 BayburtBayburt Çevre-Eğitim DerneğiHacı Ali Polat 05325486069 [email protected]
  16 BilecikŞeyh Edebali Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü DerneğiFatih Öncü 05327235403 [email protected]
  17 BingölMuş Çevre Eğitim Kültür Spor ve İzcilik Kulübü DerneğiMücahit Çelik 05334976303 [email protected]
  18 BitlisBilgi Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü DerneğiMuhammed Sami İyihuylu 05356184111 [email protected]
  19 BoluSEVDA (Sevgi ve Dayanışma) DerneğiEnes Perçin 05426835702 [email protected]
  20 BurdurBurdur Ahlak Kültür Çevre ve Eğitim Derneği Mehmet Serdar Albayrak 05055648515 [email protected]
  21 Bursaİrfan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü DerneğiFatih Polat 05054027455 [email protected]
  22 ÇanakkaleÇanakkale Sosyal Gelişim Gençlik ve Spor Kulübü DerneğiMetin Güler 05365957477 [email protected]
  23 ÇankırıÇankırı Çevre ve Kültür DerneğiOsman Nuri Uçak 05373721885 [email protected]
  24 ÇorumÇorum Eğitim Gençlik Spor Kulübü DerneğiAltan Budak 05054306917 [email protected]
  25 DenizliGülistan Çevre ve Kültür Derneğiİsmail Çalışkan 05423675012 [email protected]
  26 DiyarbakırDiyarbakır Coşku Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü DerneğiAdem Karagöz 05076035858 [email protected]
  27 DüzceSeri Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü DerneğiAli Özel 05057451230 [email protected]
  28 EdirneTrakya Şefkateli DerneğiMahir Şerif Zünbül 05447256178 [email protected]
  29 ElazığElazığ Eğitim ve Çevre DerneğiSacit Türkel 05054503065 [email protected]
  30 ErzincanKotku Gençlik İzcilik ve Spor Kulübü DerneğiAhmet Cemal Kütük 05427715934 [email protected]
  31 ErzurumKotku Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneğiİdris Altınışık 05069139499 [email protected]
  32 EskişehirFatih Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü DerneğiÇetin Dinç 05065567270 [email protected]
  33 GaziantepGaziantep Seyyah Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü DerneğiMehmet Tandırcıoğlu 05444288320 [email protected]
  34 GiresunGiresun Çotanak Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü DerneğiHüseyin Avni Kuru 05326477674 [email protected]
  35 GümüşhaneAhmed Ziyaüddin Gümüşhanevi Derneği Orhan Fazlıoğlu 05366107429 [email protected]
  36 HakkâriBilgi Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Savaş Boru 05322115738 [email protected]
  37 HatayKaşifan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü DerneğiFurkan Karaköse 05384811206 [email protected]
  38 IğdırAğrı Eğitim Çevre Gençlik Ve Spor Kulübü DerneğiŞükrü İsmail İpek 05364796801 [email protected]
  39 IspartaGülistan Ahlak Kültür ve Çevre DerneğiMustafa Ulusoy 05325051429 [email protected]
  40 İstanbulİnsan ve Çevre Derneğiİbrahim Çelen 05333195834
  41 İzmirAhlâk Kültür ve Çevre DerneğiAdnan Taş 05422367283 [email protected]
  42 KahramanmaraşMerdan Ahlâk Kültür ve Çevre DerneğiErsoy Kaba 05545618562 [email protected]
  43 KarabükKarabük İlim Kültür Derneğiİsmail Bıyıklı 05322050776 [email protected]
  44 KaramanAtak Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü DerneğiSalih Yılmaz 05323159740 [email protected]
  45 KarsŞehristan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneğiİsmail Karaca 05398668209 [email protected]
  46 KastamonuKastamomu Yıldırım Gençlik ve Spor KulübüMustafa Özdemir 05312668098 [email protected]
  47 KayseriPozitif Gençlik Spor ve İzcilik Kulubü DerneğiHüseyin Bozlak 05073638890 [email protected]
  48 KırıkkaleKırıkkale Ahlak Kültür ve Çevre DerneğiMustafa Arı 05055416253 [email protected]
  49 KırklareliBalkan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü DerneğiSefer Kaya 05452851617 [email protected]
  50 KırşehirKırşehir Ahi Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü DerneğiZafer Köksal 05422766599 [email protected]
  51 KilisKilis Kaşif Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü DerneğiAli Alp 05414381239 [email protected]
  52 KocaeliLider Gençlik İzcilik ve Spor Kulübü DerneğiYakup Ünal 05057972332 [email protected]
  53 Konyaİrfan Eğitim Yardımlaşma ve Dostluk DerneğiAhmet Rıfat Doğar 05053560733 [email protected]
  54 KütahyaKütahya Zinde Gençlik ve Spor Kulübü DerneğiÖmer Faruk Tarıkahya 05555598923 [email protected]
  55 MalatyaMalatya Öncü Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü DerneğiHulisi Arıkan 05365274503 [email protected]
  56 ManisaSancak Çevre Eğitim Gençlik Spor Kulübü DerneğiCelali İlhan 05434306852 [email protected]
  57 MardinMardin Tarih Çevre Spor ve İzcilik DerneğiHakim Aşır 054243845 23
  58 MersinDora Gençlik ve Spor Kulübü DerneğiErcan Bora 05056817094 [email protected]
  59 MuğlaFethiye Akdeniz Çevre Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü DerneğiCemil Çetin 05369446674 [email protected]
  60 MuşMuş Çevre Eğitim Kültür Spor ve İzcilik Kulübü DerneğiCahit Bulu 05054082080 [email protected]
  61 NevşehirHasan Emmi Çevre ve Kültür Derneği Halil İbrahim Uygur 05433153695 [email protected]
  62 NiğdeCevher Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü DerneğiŞükrü Güvenç 05056611562 [email protected]
  63 OrduOrdu İdeal Gençlik ve Spor Kulübü DerneğiErcan Öztürk 05056250045 [email protected]
  64 OsmaniyeOsmaniye Serdar Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü DerneğiMehmet Turan Bal 05426426666 [email protected]
  65 RizeRize Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü DerneğiFatih Dağdelen 05454710496 [email protected]
  66 SakaryaSakarya Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü DerneğiSinan Uzun 05546408228 [email protected]
  67 SamsunSamsun Yıldız Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü DerneğiCemal Zorlu 05052740042 [email protected]
  68 SiirtSiirt İlim Çevre Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü DerneğiNuri Türk 05070045622 [email protected]
  69 SinopSamsun Yıldız Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü DerneğiYasin Erkan 05321734155 [email protected]
  70 SivasSivas Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü DerneğiFatih Emin Erbaş 05057665230 [email protected]
  71 ŞanlıurfaCoşanlar Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneğiİbrahim Halil Ağrıç 05444656341 [email protected]
  72 ŞırnakMardin Tarih Çevre Spor İzcilik Kulübü DerneğiSerdar İspirlik 05054437607 [email protected]
  73 TekirdağTekirdağ Sosyal Gelişim DerneğiAyhan Erge 05324565807 [email protected]
  74 TokatDeha Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü DerneğiBünyamin Gürbüz 05054777869 [email protected]
  75 TrabzonTrabzon İlim Kültür Çevre Gençlik DerneğiÖmer Faruk Demirtaş 05462828660 [email protected]
  76 TunceliElazığ Eğitim ve Çevre DerneğiSerdar İspirlik 05054437607 [email protected]
  77 UşakBilge Gençlik Eğitim ve Spor Kulübü Derneği Recep Coşkun 05425228497 [email protected]
  78 VanBilgi Eğitim Gençlik ve Spor Derneğiİlhami İlci 05052514574 [email protected]
  79 YalovaYalova Sosyal Gelişim Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü DerneğiEnes Atay 05536038185 [email protected]
  80 YozgatYozgat Eğitim Sosyal Gelişim Gençlik ve Spor Kulübü DerneğiÖzcan Sağlam 05052921214 [email protected]
  81 ZonguldakCiva Gençlik İzcilik ve Spor Kulübü DerneğiMehmet Çakmak 05055783234 [email protected]