Hakkımızda

Güzel bir geleceğin iyi niyetli, insaf sahibi, güzel ahlaklı, temiz kalpli ve doğru düşünen gençler yetiştirmekle mümkün olacağına inanıyoruz.

Bu nedenle insanlığa değer katan bilgiye erişim yöntemleri sunarak; okuyan, düşünen, araştıran, çözümleyen ve öğrendiklerini hayata geçiren bireylerin yetişmesine katkıda bulunmayı kendimize misyon edindik.

Hedeflerimiz doğrultusunda sevgi, sağduyu, adalet, bağımsızlık, doğruluk, güven, kalite ve safiyet gibi evrensel değerlerden ödün vermeksizin sağlam adımlarla yürümeyi ilke haline getirdik.

Bu doğrultuda; “aynı amaç, hedef ve ilkelere sahip her bireyin Ufka Yolculuk bünyesinde olduğu” anlayışıyla hareket etmekteyiz.
Amacımız

İnancımıza ve kültürümüze uygun davranış kurallarının öğrenilmesi, benimsenmesi ve uygulanmasına katkıda bulunmak,

Doğru inancı, doğru düşünceyi ve güzel ahlâkı öğreten güvenilir eserlerin okunmasını sağlamak,

Okuma alışkanlığının istenilen düzeyde olmadığı günümüzde; okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine katkı sağlamak için;

2013 yılından bu yana Server Yaşam Vakfı bünyesinde çeşitli yaş gruplarına yönelik yapılan Ufka Yolculuk daima senin Yol Arkadaşın…Misyon

İnsanlığa gerçek değerini kazandıran “doğru bilgi” ye erişim yöntemleri sunarak; okuyan, düşünen, araştıran, çözümleyen ve öğrendiklerini hayata geçiren bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak.

Vizyon

İdeal mesajı insanlığa ulaştıran özgün metotlar geliştiren organizasyon olmak.