UFKA YOLCULUK 7. BİLGİ VE KÜLTÜR YARIŞMASI

GÜZEL AHLAK KONULU BİLGİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

A. TANIMLAR

A.1 Yarışma Tanımı

Ufka Yolculuk 7. Bilgi ve Kültür Yarışması H.1440/M.2019 yılında online ve yazılı olarak Türkçe ve sadece yazılı olarak Arapça dillerinde düzenlenecektedir. Yarışma Türkçe dilinde Ufka Yolculuk için özel olarak hazırlanan İlkokul Kategorisi için “Güzel Ahlak Yolculuğu” Ortaokul Kategorisi için “Erdemler Kampı” Lise Kategorisi için ise “İhyâu Ulûmi’d-Dîn’den Kesitlerle Güzel Ahlâk” adlı eserlerden yapılacaktır. Arapça dilinde özel olarak hazırlanan 18 Yaş ve Altı Kategoride “Bidayet ül Hidaye” adlı eserden yarışma yapılacaktır. Yarışma Türkçe dilinde 3 (üç) farklı kategoride, Arapça dilinde 1 (bir) farklı kategori olmak üzere toplamda 4 (dört) farklı kategoride düzenlenecektir (Bknz. Tablo-1) Sınavda Türkçe kategoriler için 2 aşamalı olarak, çoktan seçmeli soru (test) ile yarışmacıların sıralaması belirlenecektir. 1. Aşama Online Sınav’da 50 Puan Barajını geçen yarışmacılar 2. Aşama Yazılı Sınava girmeye hak kazanacaklardır. Arapça 18- Kategorisi için tek aşamada yazılı olarak sorulan çoktan seçmeli soru (test) ile yarışmacıların sıralaması belirlenecektir.

Yarışmayla ilgili tüm gelişmeler ve ayrıntılar www.ufkayolculuk.com web sayfasında yayınlanacaktır. Ayrıca yarışmacılara E-Posta/SMS yolu ile bilgilendirme yapılacaktır.

 

Tablo 1: Kategoriler

Sınav Dili Kategoriler Açıklama
Türkçe İlkokul Kategorisi 31 Aralık 2018 tarihi esas alınarak 12 yaşından küçük örgün veya açık öğretimde okuyan ilkokul öğrencileri (01.01.2007 tarihi ve tarihinden sonra doğanlar)
Ortaokul Kategorisi 31 Aralık 2018 tarihi esas alınarak 15 yaşından küçük örgün veya açık öğretimde okuyan ortaokul öğrencileri (01.01.2004 tarihi ve bu tarihten sonra doğanlar)
Lise Kategorisi 31 Aralık 2018 tarihi esas alınarak 20 yaşından küçük örgün veya açık öğretimde okuyan lise öğrencileri (01.01.1999 tarihi ve bu tarihten sonra doğanlar)
Arapça AR 18- Kategorisi Arapça dilinde katılacak 31 Aralık 2018 Tarihi esas alınarak, 18 yaşında ve daha küçük olanlar (01.01.2000 tarihinde ve bu tarihten sonra doğanlar)

 

A.2 Yarışma Düzenleme Kurulu:

Ufka Yolculuk 7. Bilgi ve Kültür Yarışmasını organize eden yetkili üst kuruldur.

A.3 Yarışma Sınavı:

Ufka Yolculuk 7. Bilgi ve Kültür Yarışması’nda ödül almaya hak kazanacak adayları belirlemek için yapılacak bilgi ölçme sınavıdır.

A.4 Yarışma Sınav Merkezleri:

A.4.1 Online Sınavlar:1. Kademe Sınava (Online) katılacak yarışmacılar interneti olan herhangi bir bilgisayar, tablet PC veya akıllı telefondan yarışmaya katılabilecektir.

A.4.2 Yazılı Sınavlar: İl yarışma heyetleri 15 veya daha fazla yarışmacının katıldığı bir bölgede gönüllü gözetmen sayısına bağlı olarak yazılı sınavı gerçekleştirir. 1. Kademe Sınav (Online) sonucunda 50 Puan ve üzeri alan yarışmacılar 2. Kademe Sınava (Yazılı) katılacaktır. Arapça 18- Kategorisi yarışmacıları doğrudan yazılı sınava katılacaktır.

B.YARIŞMA ORGANİZASYONU

Yarışma,Server Gençlik ve Spor Kulübü tarafından organize edilmektedir. Yarışma; illerde proje ortağı kulüplerin (Kulüplerin/Vakıfların/Derneklerin) işbirliği ile organize edilmektedir.

C.YARIŞMANIN AMACI

Eğitim seviyelerine uygun kitap ve konu seçimleri ile yarışmaya katılan yarışmacıların adil bir şekilde yarışmasını sağlamak,
Katılımcıları yarışma için belirlenen ve hazırlanan kitaptaki bilgilerle hem manevi bir şekilde; hem de yarışma sonrası yapılan dereceler sonucu merkezi ve il ödülleri ile ödüllendirmek,
Ahlakın en güzeline sahip Peygamber Efendimiz'in ahlakı ile ahlaklanmasına vesile olmak,
Her yıl toplumun ihtiyaç duyduğu güncel konuları ele alarak İslam’ı en güzel şekilde tanıma, anlama ve hükümlerini uygulama konusunda insanlara yardımcı olmak,
Okuma alışkanlığının istenilen düzeyde olmadığı günümüzde; okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine, insanlarımızın sahih kaynaklarla buluşmasına bir nebze de olsa katkı sağlamaktır.

 

D. YARIŞMA KATILIM ŞARTLARI VE BAŞVURU

D.1 Kategoriler ve Sorumlu Olunan Konular

Yarışma 4 (dört) farklı kategoride yapılacaktır. İlkokul, Ortaokul ve Lise Kategorileri Türkçe dilinde, 18 Yaş ve Altı Kategorisi Arapça dilinde yapılacaktır. Kategorilerin detaylı açıklaması aşağıdadır.

İlkokul Kategorisi: 31 Aralık 2018 tarihi esas alınarak 12 yaşından küçük örgün veya açık öğretimde okuyan ilkokul öğrencileri (01.01.2007 tarihi ve bu tarihten sonra doğanlar)
Sorumlu Olunan Eser: Ufka Yolculuk 7. Bilgi ve Kültür Yarışması İlkokul Kategorisi yarışmacıları için hazırlanan Güzel Ahlak Yolculuğu eserinin tamamından sorumlu olunacaktır.

Ortaokul Kategorisi: : 31 Aralık 2018 tarihi esas alınarak 15 yaşından küçük örgün veya açık öğretimde okuyan ortaokul öğrencileri (01.01.2004 tarihi ve bu tarihten sonra doğanlar)
Sorumlu Olunan Eser: Ufka Yolculuk 7. Bilgi ve Kültür Yarışması Ortaokul Kategorisi yarışmacıları için hazırlanan Erdemler Kampı eserinin tamamından sorumlu olunacaktır.

Lise Kategorisi 31 Aralık 2018 tarihi esas alınarak 20 yaşından küçük örgün veya açık öğretimde okuyan lise öğrencileri (01.01.1999 tarihi ve bu tarihten sonra doğanlar)
Sorumlu Olunan Eser: Ufka Yolculuk 7. Bilgi ve Kültür Yarışması Lise Kategorisi yarışmacıları için hazırlanan İhyâu Ulûmi’d-Dîn’den Kesitlerle Güzel Ahlâk eserinin tamamından sorumlu olunacaktır.

AR 18-Kategorisi Yarışmaya Arapça dilinde katılacak 31 Aralık 2018 Tarihi esas alınarak, 18 yaşında ve daha küçük olanlar (01.01.2000 tarihinde ve bu tarihten sonra doğanlar)
Sorumlu Olunan Eser: Ufka Yolculuk 7. Bilgi ve Kültür Yarışması 18 Yaş Altı Arapça Kategorisi yarışmacıları için hazırlanan Bidayet ül Hidaye eserinin tamamından sorumlu olunacaktır.

 

D.2 Yarışma Katılım Bilgileri

Yarışmaya katılmak isteyenlerin, www.ufkayolculuk.com adresinde yayınlanmakta olan yarışma başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. (Başvuru formunda alınan bilgiler 3. Şahıslarla paylaşılmayacaktır)

Başvuru formunu doldurarak yarışmaya başvuran yarışmacılar 1. Kademe Sınavı’na (Online) katılacaklardır. 1. Kademe Sınavı’ndan 50 ve üzeri puan alan yarışmacılar 2. Kademe Sınav’ına (Yazılı) girmeye hak kazanırlar.

Yarışmacılar yazılı sınavlara başvuru formunda beyan ettikleri ilin merkez ve ilçelerinde açılacak sınav merkezlerinde girebileceklerdir. Dereceye giren yarışmacılar, yarışmaya katıldıkları ilde ikamet ettiklerini bir belge (ikametgah, görev belgesi, öğrenci belgesi) ile ibraz etmeleri zorunludur. Dereceye girdikleri ilde ikamet ettiklerini ibraz edemeyen yarışmacıların hakları bir sonraki dereceye devir eder.

Sınava katılım ücretsiz olmakla beraber yarışmacılar kitaplarını kendileri temin edecektir.

Yazılı sınavlar için yarışma sınav merkezleri, başvuru yoğunluğuna göre belirlenebilecektir. İllerdeki Proje Ortağı Dernekler sınav merkezi açmaya ve sınav merkezi açılamayan ilçelerdeki yarışmacıları, il/ilçe sınav merkezine yönlendirme konusunda yetkilidir.

Yarışma Sınav Merkezleri, yarışmacılara e-posta ve SMS yolu ile bildirilecektir. Her hâlükârda sınav merkezleri hakkındaki gelişmeleri yarışma sitesinden takip etmek, yarışmacının sorumluluğundadır.

Yarışmaya Son Başvuru Tarihi 16 Şubat 2019 Cumartesi Saat: 23:59’dur

NOT: Yarışmaya;

a) Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları,

b) Soru Hazırlama Kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları,

c) Yarışma Düzenleme Kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları katılamayacaklardır.

E. ÖDÜLLER

E.1 MERKEZİ ÖDÜLLER:

İlkokul, Ortaokul ve Lise Kategorileri İçin

Birincilere : 2 Umre Seyahati + 2.500,00 ₺

İkincilere : 2 Umre Seyahati + 1.500,00 ₺

Üçüncülere : 2 Umre Seyahati + 500,00 ₺

4.-10. Olanlara : 7 Gr Külçe Altın

Ar 18- Kategorisi İçin

Birincilere : 2 Umre Seyahati + 2.500,00 ₺ veya 8.000,00 ₺

İkincilere : 2 Umre Seyahati + 1.500,00 ₺ veya 7.000,00 ₺

Üçüncülere : 2 Umre Seyahati + 500,00 ₺ veya 6.000,00 ₺

4.-10. Olanlara : 7 Gr Külçe Altın

E.2 İL ÖDÜLLERİ:

Proje Ortağı Dernekler yazılı sınavlar sonucunda (İl Yarışma Sınav Merkezi Kurulu), il genelinde İlkokul, Ortaokul, Lise ve AR 18- kategorilerinde dereceye girenlere ayrıca il ödülleri verebilecektir. Eğer ildeki proje ortağı dernek, herhangi bir ödül vermeyi vaat etmedi ise, o ilden yarışmaya girenler, sadece merkezi ödüller için yarışacaktır. İl ödülleri www.ufkayolculuk.com sitesi üzerinden takip edilebilir.

NOT:

a) Yarışma kapsamındaki tüm seyahat ödüllerinde oluşabilecek ek vergiler ödül kazanan yarışmacılara aittir.

b) Türkçe dilinde 1. Kademe Sınav (Online) sonucunda 50 ve üzeri puan alanlar Türkçe dilinde 2. Kademe Sınava (Yazılı) girmeye hak kazanacaklardır. Online sınav sonucunda Merkezi ve İl Ödülü verilmeyecek olup ödüller yazılı sınav sonucunda dereceye giren yarışmacılara verilecektir.

F. YARIŞMANIN YAPILACAĞI YERLER VE TARİHLERİ

İlkokul, Ortaokul, Lise Kategorilerinin 1. Kademe Sınavı (Online) www.ufkayolculuk.com web sitesi üzerinden, 17 - 18 Şubat 2019 Pazar ve Pazartesi günleri 10.00- 22.00saatleri (TSİ) arasında yapılacaktır.

İlkokul, Ortaokul, Lise Kategorilerinin 2. Kademe Sınavı (Yazılı) www.ufkayolculuk.com web sitesi üzerinden yayınlanacak Türkiye sınırları içerisindeki sınav merkezlerinde, 17 Mart 2019 Pazar Saat: 10.00 da (TSİ) tüm merkezlerde aynı anda yapılacaktır.

AR 18- Kategorisinin sınavı www.ufkayolculuk.com web sitesi üzerinden yayınlanacak Türkiye sınırları içerisindeki sınav merkezlerinde, 17 Mart 2019 Pazar Saat: 10.00 da (TSİ) tüm merkezlerde aynı anda yapılacaktır.

G. YARIŞMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

G.1.1. Kademe Sınava (Online) Katılacak Yarışmacılar

17 - 18 Şubat 2019 Pazar ve Pazartesi günleri 10.00- 22.00 saatleri arasında herhangi bir zamanda interneti olan bir bilgisayar, tablet PC veya akıllı telefondan www.ufkayolculuk.com web sitesi üzerinden sisteme giriş yapılarak yarışmaya katılınabilir.

Herhangi bir nedenden dolayı (İnternet gitmesi, hat düşmesi, şarj bitmesi) bağlantı sorunu yaşayan yarışmacılar sorunu giderdikten sonra sisteme tekrar giriş yapmaları halinde sınavlarına kaldıkları yerden devam edebileceklerdir. Bu süre zarfında kaybedilen zaman yarışmacının sınav süresine artı olarak eklenmeyecektir.

Sınava belirtilen saatler arasında herhangi bir zamanda başlanabilir, sınava başlama zamanının belirtilen saatler içerisinde geç veya erken olması puan hesaplanmasına bir etkisi olmamaktadır. Sınav süresi sisteme giriş yapıldığı andan itibaren 60 dakikadır.

Sorular İlkokul ve Ortaokul Kategorileri için 4 çoktan seçmeli seçenekli, Lise Kategorisi için 5 çoktan seçmeli seçenekli olacaktır.

G.2.2. Kademe Sınava (Yazılı) ve Arapça Sınava Katılacak Olan Yarışmacılar

Yarışmacılar yazılı sınavlara başvuru formunda beyan ettikleri ilin merkez ve ilçelerinde açılacak sınav merkezlerinde girebileceklerdir. Yarışma Sınav Merkezleri, yarışmacılara e-posta ve SMS yolu ile bildirilecektir. Her hâlükârda sınav merkezleri hakkındaki gelişmeleri yarışma sitesinden takip etmek, yarışmacının sorumluluğundadır.

Sınava resmi kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı, Pasaport veya Geçici Kimlik Belgesi) ile katılacaklardır.

Yarışmacılar, cep telefonu, kaynak kitap, sözlük ve herhangi bir şekilde not vb. araç ve gereçlerden hiçbirini yanlarında bulunduramayacaktır.

Yarışmacılar, yarışma günü sınav saatinden 30 dakika önce sınav salonunda hazır olacaklardır.

Yarışmacılar, sınav salonunda düzenleme kurulunun belirlediği sıraya göre oturacaklardır.

Sorular İlkokul ve Ortaokul Kategorileri için 4 çoktan seçmeli seçenekli, Lise ve AR 18- kategoriler için 5 çoktan seçmeli seçenekli olacaktır.

Değerlendirme yapılırken 1. Kademe Sınav’da (Online) alınan puanın, 2. Kademe Sınav’a (Yazılı) hiçbir etkisi olmayacaktır.

G.3. Yarışma Kitabı ve Sınavı:

Yarışma soruları, her kategori için belirlenen eserlerden hazırlanacak olup, eserlerde bulunan önsöz ve dipnotlardan da soru sorulabilecektir.

Yarışmacılar yarışma kitabını kendileri temin edeceklerdir.

2. Kademe Sınav (Yazılı) ve Arapça Sınavın süresi 120 dakikadır. Engelli yarışmacılar için sınav süresi 180 dakikadır. Yazılı sınavlarda, her yarışmacıya birer adet soru kitapçığı ve optik cevap kâğıdı verilecektir.

Sınav değerlendirmesinde “Değerlendirme Yönergesi” dikkate alınacaktır.

Yazılı sınav sonrası kitapçıklar katılımcılarda kalacak, sadece optik cevap formları toplanacaktır.

1. Kademe Sınav (Online) cevap anahtarı 19 Şubat 2018 Salı günü Saat 20.00 de www.ufkayolculuk.com adresinden yayınlanacaktır.

2. Kademe Sınav (Yazılı) ve Arapça sınavın cevap anahtarları 18 Mart 2018 Pazartesi günü Saat 20.00 de www.ufkayolculuk.com adresinden yayınlanacaktır.

İl Yarışma Sınav Merkezi Kurulu, 2. Kademe Sınav (Yazılı) ve Arapça sınavda kuralların ihlal edilmesi halinde yarışmacının yarışma dışı bırakılmasına tutanak tutarak karar verebilir.

Sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartname, program, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü kural ve organizasyon değişikliklerinde Yarışma Düzenleme Kurulu yetkilidir. Yarışma Düzenleme Kurulu uygun gördüğü şartlarda yarışmanın iptaline, ertelenmesine veya bir sınav merkezinin sınavının iptaline karar verebilir.

2. Kademe Sınav (Yazılı) ve Arapça sınavın değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puanı alan yarışmacıların sıralamaları belirlenir. Eşitlik olan durumlarda, yarışmacıların doğum tarihlerine bakılarak yaşı küçük olan yarışmacı bir üst sıraya geçecektir. Bu durumda da eşitlik bozulmaz ise kura çekilecektir.

Tablo 2: Kategorilere Göre Soru Miktarı

Kategoriler 1. Kademe Sınav (Online) Soruları 2. Kademe Sınav (Yazılı) Soruları Arapça Sınav Soruları
İlkokul Kategorisi 40 75 -
Ortaokul Kategorisi 50 90 -
Lise Kategorisi 60 110 -
AR 18- Kategorisi - - 90

 

H. SINAV DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

1. Kademe Sınav (Online) sorularının puanlaması aşağıdaki hususlara göre yapılacaktır.

H.1 1. Kademe Sınav (Online) Puanlama: İlkokul, Ortaokul ve Lise Kategorilerin puanlaması aşağıdaki sistemde yapılacaktır.

a) 3 kategori ayrı ayrı ele alınacaktır.

b) Değerlendirme sonucunda sadece puanlar açıklanacak olup herhangi bir sıralama yapılmayacaktır.

c) Her soru kendi içerisinde değerlendirilip yüzdelik dilimi hesaplanacaktır.

d) Hesaplanan bu yüzdelik dilimine göre aşağıdaki puanlama sistemi uygulanacaktır.

i. %3 e kadar 10 puan

ii. % 3-6 arası 9,5 puan

iii. % 6-10 arası 9 puan

iv. %10-14 arası 8,5 puan

v. %14-18 arası 8 puan

vi. %18-22 arası 7,5 puan

vii. %22-26 arası 7 puan

viii. %26-30 arası 6,5 puan

ix. %30-35 arası 6 puan

x. %35-40 arası 5,5 puan

xi. %40-45 arası 5 puan

xii. %45-50 arası 4,5 puan

xiii. %50-55 arası 4 puan

xiv. %55-60 arası 3,5 puan

xv. %60-100 arası 3 puan

e) İlkokul ve Ortaokul Kategorileri için 3 yanlış en düşük puanlı 1 doğruyu götürecektir, Lise Kategorisi için 4 yanlış en düşük puanlı 1 doğruyu götürecektir.

f) En yüksek puan 90 e eşitlenip diğer puanlarda orantıyla buna göre hesaplanacaktır.

g) Bütün puanlar 90 üzerinden hesaplandıktan sonra; puanlara 10 puan eklenecektir. Böylece en yüksek puan alan kişi 100 almış olacaktır.

H.2 2. Kademe Sınav (Yazılı) ve Arapça Sınav Puanlama: Yazılı tüm kategorilerin puanlaması aşağıdaki sistemde yapılacaktır.

a) 4 kategori ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.

b) Değerlendirme yapılırken 1. Kademe Sınav’da (Online) alınan puanın, 2. Kademe Sınav’a (Yazılı) hiçbir etkisi olmayacaktır.

c) Sınav sonucuna göre “Puan Sıralaması” ve “Ödül Sıralaması” olmak üzere 2 ayrı sıralama yapılacaktır. Yarışmacılar aldıklara puana göre Puan Sıralamasında yer alacaklardır. Ödül Sıralaması yapılırken, puanlarda eşitlik olan durumlarda ödül kazananları belirlemek için yarışmacıların doğum tarihlerine bakılarak yaşı küçük olan yarışmacı bir üst sıraya geçecektir.

d) Her soru kendi içerisinde değerlendirilip yüzdelik dilimi hesaplanacaktır.

e) Hesaplanan bu yüzdelik dilimine göre aşağıdaki puanlama sistemi uygulanacaktır.

i. %3 e kadar 10 puan

ii. % 3-6 arası 9,5 puan

iii. % 6-10 arası 9 puan

iv. %10-14 arası 8,5 puan

v. %14-18 arası 8 puan

vi. %18-22 arası 7,5 puan

vii. %22-26 arası 7 puan

viii. %26-30 arası 6,5 puan

ix. %30-35 arası 6 puan

x. %35-40 arası 5,5 puan

xi. %40-45 arası 5 puan

xii. %45-50 arası 4,5 puan

xiii. %50-55 arası 4 puan

xiv. %55-60 arası 3,5 puan

xv. %60-100 arası 3 puan

f) İlkokul ve Ortaokul Kategorileri için 3 yanlış en düşük puanlı 1 doğruyu götürecektir, Lise ve 18- Kategorisi için 4 yanlış en düşük puanlı 1 doğruyu götürecektir.

g) En yüksek puan 90 e eşitlenip diğer puanlarda orantıyla buna göre hesaplanacaktır.

h) Bütün puanlar 90 üzerinden hesaplandıktan sonra; puanlara 10 puan eklenecektir. Böylece en yüksek puan alan kişi 100 almış olacaktır.

H.3 Derecelendirme: İlkokul, Ortaokul, Lise ve AR 18- Kategorilerin derecelendirmeleri kendi içerisinde, Puan Sırası ve Ödül Sırası olarak iki alanda, Türkiye, İl, İlçe, Okul şeklinde 4 ayrı bölümde olacaktır.

 

İ. PUAN VE SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

İ.1 1. Kademe Sınav (Online) Puanlarının Açıklanması: Sınav puanları 25 Şubat 2019 Saat: 20.00 da www.ufkayolculuk.com adresinden duyurulacaktır.

İ.2 2. Kademe Sınav (Yazılı) Puanlarının Açıklanması: Sınav puanları 27 Mart 2019 Saat: 20.00 da www.ufkayolculuk.com adresinden duyurulacaktır.

İ.3 2. Kademe Sınav (Yazılı) ve Arapça Sınav Sonuçlarının Açıklanması: Sınav sonuçları 03 Nisan 2019 Saat: 20.00 da www.ufkayolculuk.com adresinden duyurulacaktır.

NOT: Türkiye ve İl ödülleri, 2. Kademe Sınav (Yazılı) ve Arapça Sınav, sınav sonuçlarına göre verilecektir.

 

J. ÖDÜLLERİN TAKDİMİ

Türkiye geneli ödülleri, 13 Nisan 2019 Cumartesi günü saat 19.00’da İstanbul’da yapılacak olan ödül gecesinde sahiplerine takdim edilecektir. Ödül gecesinin düzenleneceği adres www.ufkayolculuk.com adresinden duyurulacaktır. İlk 3’e girenlerin yol ücretleri ildeki proje ortağı kulübümüz/derneğimiz tarafından karşılanacaktır.

İl geneli ödülleri İl Sınav Düzenleme Kurulu tarafından Nisan ve Mayıs ayları içerisinde kazananlara takdim edilecektir. Ödül takdim merkezleri il sınav komisyonları tarafından duyurulacaktır.

İlde veya Türkiye’de dereceye giren yarışmacılar ödüllerini 18 Haziran 2019 tarihine kadar almaları gerekmektedir. Aksi takdirde ödül bir sonraki dereceye verilecektir. Dereceye girenlere telefonla bilgilendirme yapılacak olmakla birlikte yarışmacılar ödül kazanıp kazanmadıklarının takibini kendilerinin yapması gerekmektedir. (Kayıt aşamasında telefon bilgisinin doğru girilmesi yarışmacının sorumluluğundadır. Aksi takdirde 16 Haziran 2019 tan sonra hak iddia edemeyeceklerdir.)

NOT:

İlkokul, Ortaokul ve Lise Kategorilerinde Türkiye ve İl Ödülü kazanan yarışmacıların ödül törenleri öncesinde öğrenci belgesi ibraz etmeleri zorunludur. Dereceye girdikleri kategoride öğrenci olduklarını, yarışmaya katılım şartlarını Yarışma Şartnamesi D.1 maddesine göre sağladıklarını ve yarışmaya katıldıkları ilde ikamet ettiklerini belirten bir belge (ikametgah, görev belgesi, öğrenci belgesi) ile ibraz edemeyen yarışmacıların ödül hakları bir sonraki dereceye devir edilir.

 

K. YARIŞMANIN DİĞER ŞARTLARI

Yarışmaya katılanlar, bu şartname hükümlerini ve komisyon kararlarını kabul etmiş sayılacaktır. Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneği şartnamede değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 

YETKİLİ KURULLAR

K.1 Yarışmanın Sahibi:

Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

K.2 Yarışmayı Düzenleyen ve Değerlendiren:

Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Yarışma Komisyonu

K.3 Yarışma Düzenleme Kurulu Üyeleri (Server GSK Yarışma Komisyonu Üyeleri): Muhammet Kemal Çakıcı Muhammed Osman Özaslan Ali Mazı Ömer Yazıcı Sadettin Tuncay Fatih Arslan Muhammet Safa Hastürk Mahmut Sait Arslan Murat Orcan Ömer Bay Hasan Hüseyin Günay Sinan Arslangil Mücteba Çakıcı Mehmet Saçıkaralı Kemal Davutoğlu Selim Karakaş Atıf Huzeyfe Çalışkan Abdullah Yavuz Mustafa Semih Şen Esad Kuloğlu Mücteba Osman Gümüş Ahmed Tahir Deker Bekir Çankaya Mahmut Lütfullah Özbilen Fatih Cansız Yakup Güney Müslüm Can Ali Toptaş Abdulmecid Dündar Esad Fırat Selman Musab Çeker M Edip Ünal

K.4 Soru Hazırlama Kurulu:

Yarışma soruları, yarışma komisyonu tarafından belirlenen komisyonca hazırlanacaktır. Komisyonun isimleri yarışma sonrasında açıklanabilecektir.

 

L. BİLGİ – İLETİŞİM

Adres : Küçük Çamlıca Mah. İkizler Sok. İkizler Çıkmazı No: 4/1 Üsküdar/İSTANBUL

Web : www.ufkayolculuk.com

E-Posta : bilgi@ufkayolculuk.com

 

M. PROJE ORTAĞI DERNEKLER

SN İl Adı Kulüp/Dernek Bilgileri Temsilci E-Posta Adresi
1 Adana Keşşaf Gençlik Spor Ve İzcilik Kulübü Derneği Kubilay Özdemir kubilayoz1@hotmail.com
2 Adıyaman Safvan Eğitim Çevre Gençlik Ve Spor Kulübü Yakup İlya yilya@mynet.com.tr
3 Afyonkarahisar Necat Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği İsmail Zorluer izorluer@aku.edu.tr
4 Ağrı Ağrı Eğitim Çevre Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği Selçuk Çeker selcukceker06@gmail.com
5 Aksaray Aksaray Kültür Çevre Gençlik Spor Kulübü Derneği Gürsel Arslan gursel.arslan@hotmail.com
6 Amasya Nehir Çevre Eğitim Yardımlaşma Spor Ve İzcilik Kulübü Derneği İdris Bektaş i_bektas@hotmail.com
7 Ankara Asilder/Ank Gençlik Spor Ve İzcilik Kulubü Mutlu Yaman myaman1975@hotmail.com
8 Antalya Akdeniz Dinamik Gençlik Spor Kulübü Derneği Adem Aydin ademaydin007@gmail.com
9 Ardahan Şehristan Gençlik Spor Ve İzcilik Kulübü Derneği Sadettin Dürüyen sadettinduruyen@gmail.com
10 Artvin Artvin Gençlik Spor Ve İzcilik Kulübü Derneği Hüseyin Kantar huseyin_kantar_@hotmail.com
11 Aydın Aydın Aktif Gençlik Spor Ve İzcilik Kulübü Derneği Emrah Demir emrahdemir09@gmail.com
12 Balıkesir Vitamin Gençlik Spor Ve İzcilik Kulübü Ahmet Fazıl Gür fazilgur53@gmail.com
13 Bartın Bartın Sosyal Gelişim Gençlik Spor Ve İzcilik Kulübü Derneği Engin Üre enginure@hotmail.com
14 Batman Siirt İlim Çevre Gençlik Spor Ve İzcilik Kulübü Mehmet As tr.mehmetas@gmail.com
15 Bayburt Bayburt Çevre Eğitim Sosyal Gelişim Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği Hacı Ali Polat hacialipolat@hotmail.com
16 Bilecik Şeyh Edebali Eğitim Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği Yavuz Öztürk ozturkyavuz@msn.com
17 Bingöl Muş Çevre Eğitim Kültür Spor Ve İzcilik Kulübü Derneği Hasan Cihat Saltık hsaltik571@gmail.com
18 Bitlis Bilgi Eğitim Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği Yavuz Altuvan y_altuvan@hotmail.com
19 Bolu Kartalkaya Gençlik Spor Ve İzcilik Kulübü Şerafettin Er serafettiner@gmail.com
20 Burdur Gülistan Ahlak Kültür Ve Çevre Derneği Isparta İlhan Tanrıöver ilhan-tanriover@hotmail.com
21 Bursa İrfan Gençlik Spor Ve İzcilik Kulübü Salih Aslan aaslansalihim@gmail.com
22 Çanakkale Çanakkale Sosyal Gelişim Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği Serdar Bal ubeyd571@gmail.com
23 Çankırı Çankırı Çevre Ve Kültür Derneği Duran Karakoyun yeniyapan65@hotmail.com
24 Çorum Çorum Eğitim Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği Abdulgadir Büyükçınar akadirbc@hotmail.com
25 Denizli Denizli Asil Gençlik Spor Ve İzcilik Kulübü Hasan Temizkan akyuz_ali@hotmail.com
26 Diyarbakır Coşku Gençlik Spor Ve İzcilik Kulübü Nuri Özcelik hasantemizkan20@hotmail.com
27 Düzce Seri Gençlik Spor Ve İzcilik Kulübü Ömer Özel oozel81@hotmail.com
28 Edirne Balkan Gençlik Spor Ve İzcilik Kulübü Davut Durmaz lokmandurmaz7259@gmail.com
29 Elazığ Elazığ Eğitim Ve Çevre Derneği Gürkan Öztürk gurkan-ozturk1@hotmail.com
30 Erzincan Kotku Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Ahmet Cemal Kütük ahmetktk@hotmail.com
31 Erzurum Kotku Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü İdris Altınışık idris0525@hotmail.com
32 Eskişehir Fatih Gençlik Spor Ve İzcilik Kulübü Çetin Linç avykenan@gmail.com
33 Gaziantep Gaziantep Seyyah Gençlik Spor Ve İzcilik Kulübü Mehmet Tandırcıoğlu cetindinc26@hotmail.com
34 Giresun Giresun Çotanak Gençlik Spor Ve İzcilik Kulübü Salih Bayrak bayraksalih@hotmail.com
35 Gümüşhane Ahmed Ziyauddin Gümüşhanevi Vakfi Orhan Fazlıoğlu orfazlioglu@hotmail.com
36 Hakkari Bilgi Eğitim Gençlik Ve Spor Klübü İbrahim Yertürk ibryertürk@hotmail.com
37 Hatay Kaşifan Gençlik Spor Ve İzcilik Kulübü Lutfi Takcı lutfi_takci@hotmail.com
38 Iğdır   Şükrü İsmail İpek siipek22@yahoo.com
39 Isparta Gülistan Ahlak Kültür Ve Çevre Derneği Mevlüt Atasoy mevlutatasoy@outlook.com
40 İstanbul Akviya Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Ahmet Furkan KARAOĞLU furkan.karaoglu@hotmail.com
41 İzmir Ahlak Kültür Ve Çevre Derneği Rahmi Özkul rahmiozkul@hotmail.com
42 Kahramanmaraş Merdan Ahlak Kültür Ve Çevre Derneği Fikret Işık fikreti@gmail.com
43 Karabük Karabük İlim Kültür Derneği Enes Kılınç eneskilinc@yahoo.com
44 Karaman Atak Gençlik Ve Spor Derneği Salih Yılmaz salihyilmaz1980@gmail.com
45 Kars Şehristan Gençlik Spor Ve İzcilik Kulübü Derneği Sadettin Dürüyen sadettinduruyen@gmail.com
46 Kastamonu Kastamonu Yıldırım Gençlik ve Spor Klübü İsmail Akdağ aakdag456@hotmail.com
47 Kayseri Pozitif Gençlik Spor Ve İzcilik Kulübü Derneği Hüseyin Bozlak huseyin.bozlak@hotmail.com
48 Kırıkkale Kale Gençlik Spor Ve İzcilik Kulübü Mustafa Arı mustafa5571@hotmail.com
49 Kırklareli Lüleburgaz Sosyal Oluşum Ve Yardımlaşma Derneği Ümit Arslan umyta@hotmail.com
50 Kırşehir Ahi Gençlik Spor Ve İzcilik Kulübü Zafer Köksal zaferkoksal40@gmail.com
51 Kilis Kilis Kaşif Gençlik Spor Ve İzcilik Kulübü Ali Alp alp_ali1996@hotmail.com
52 Kocaeli Lider Gençlik İzcilik Ve Spor Kulübü Nedim Aslan enesnedim@hotmail.com
53 Konya İrfan Eğitim Yardımlaşma Ve Dostluk Derneği Ömer Mest omermest@hotmail.com
54 Kütahya Kütahya Zinde Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği Bahadır Biçer bicerbahadir@gmail.com
55 Malatya Malatya Öncü Gençlik, Spor Ve İzcilik Kulübü Derneği Cengiz Uğur cengizu44@mynet.com
56 Manisa Sancak Çevre Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Celali İlhan celaliilhan@hotmail.com
57 Mardin Mardin Tarih Çevre Spor Ve İzcilik Kulübü Derneği Mehmet Sait Az m.saitaz@hotmail.com
58 Mersin Mersin Eğitim Çevre Gençlik Spor Ve İzcilik Kulübü Derneği Hamza Yaman hamzaabdullah21@hotmail.com
59 Muğla Fethiye Akdeniz Çevre Eğitim Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği Cemil Çetin cemilcetin1965@gmail.com
60 Muş Muş Çevre Eğitim Kültür Spor Ve İzcilik Kulübü Derneği Cahit Bulu cahitbulu@gmail.com
61 Nevşehir Hasan Emmi Çevre Ve Kültür Derneği Nuri Birinci nuribirinci61@hotmail.com
62 Niğde Cevher Gençlik Spor Ve İzcilik Kulübü Şükrü Güvenç mucahidfatih@gmail.com
63 Ordu Ordu İdeal Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği Halil İbrahim Uygur uncek.org@hotmail.com
64 Osmaniye Ahlak Kültür Ve Çevre Derneği Ahmet Gökhan Baş ahmetgokhan01@gmail.com
65 Rize Rize Gençlik Spor Ve İzcilik Kulübü Hamit Yaşayan hamityasayan@hotmail.com
66 Sakarya Sakarya Gençlik Spor Ve İzcilik Kulübü İbrahim Acar alaaddinagcadag@gmail.com
67 Samsun Samsun Yıldız Gençlik Spor Ve İzcilik Kulübü Kemal Uzun ibrahimacar@sakarya.edu.tr
68 Siirt Siirt İlim Çevre Gençlik Spor Ve İzcilik Kulübü Derneği Ahmet Hamdi Bener a.hamdibener@hotmail.com
69 Sinop Samsun Yıldız Gençlik Spor Ve İzcilik Kulübü Ersin Demir dmrersindemir@gmail.com
70 Sivas Sivas Gençlik Spor Ve İzcilik Kulübü Emrullah Alkaşı emrealkasi@gmail.com
71 Şanlıurfa Coşanlar Gençlik Spor Ve İzcilik Kulübü Derneği Halil Kardaş kardas.halil@hotmail.com
72 Şırnak Mardin Tarih Çevre Spor İzcilik Kulübü Derneği Serkan Durmaz serkandrmz@gmail.com
73 Tekirdağ Tekirdağ Sosyal Gelişim Derneği Hasan Üzmezoğlu hsnuzmez@hormail.com
74 Tokat Deha Gençlik Spor Ve İzcilik Kulübü Bünyamin Gürbüz bg.46@hotmail.com
75 Trabzon Trabzon İlim Kültür Çevre Gençlik Derneği Ömer Faruk Demirtaş omerfarukdemirtasof@gmail.com
76 Tunceli Elazığ Eğitim Ve Çevre Derneği Gürkan Öztürk gurkan-ozturk1@hotmail.com
77 Uşak Uşak Çevre Eğitim Kültür Spor Ve İzcilik Kulübü Derneği Muhammet Esat Bolat esat_bolat87@hotmail.com
78 Van Bilgi Eğitim Gençlik Ve Spor Kulübü İlhami İlci ilci02@yhoo.com
79 Yalova Yalova Sosyal Gelişim Gençlik Spor Ve İzcilik Kulübü Derneği İbrahim Sabuncu isabuncu63@gmail.com
80 Yozgat Yozgat Eğitim Sosyal Gelişim Gençlik Ve Spor Kulübü Özcan Sağlam ozcan.saglam@hotmail.com
81 Zonguldak Civa Gençlik İzcilik Ve Spor Kulübü İdris Yavuzyılmaz idrisyavuzyilmaz@hotmail.com