UFKA YOLCULUK BİLGİ VE KÜLTÜR YARIŞMASI MAHREMİYET POLİTİKASI

Giriş

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” kenar başlıklı 10 uncu maddesi uyarınca ve KVK Kanunu kapsamında veri sorumlusu olan Server Yaşam Vakfı (“Server Yaşam”) tarafından, Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması (“Yarışma”) katılımcılarına ait kişisel veriler hususunda bilgilendirme yapmak amacıyla hazırlanmıştır. KVK Kanunu uyarınca veri sorumlusu sıfatını haiz Server Yaşam’ın merkez adresi “Küçük Çamlıca Mah., İkizler Sok., İkizler Çıkmazı No:1/3, Üsküdar, İstanbul” dur.

İlgili kişiler ve/ya onları temsile yetkili veliler, Aydınlatma Metni’ni okuduklarını ve burada yer alan işleme amaçlarına açık rıza verdiklerini kabul ve beyan ederler.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Yarışma’da işlenen kişisel verileriniz bakımından veri sorumlusu Server Yaşam’dır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Bu Yarışma’da, aşağıda yer alan kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenmektedir:

  • Kimlik verisi: İsim, soyisim, cinsiyet ve doğum tarihini içeren kimlik bilgileriniz; Yarışma başvurunuzun değerlendirilmesi ve Yarışma’ya kaydınızın gerçekleştirilmesi amaçlarıyla,
  • İletişim verisi: Veliye ait cep telefonu numarasından ibaret iletişim bilginiz; Yarışma süreçleri ile ilgili gelişmeleri ve duyuruları paylaşmak, derece elde edilmesi halinde ödül süreçlerinin yürütülmesini sağlamak ve ileride gerçekleştirilecek olan Ufka Yolculuk yarışmaları hakkında bilgilendirme yapmak amaçlarıyla,
  • Sınav verisi: Doğru yanlış soru bilgileri ve sınav sonuç bilgileri, sınavın değerlendirilmesi amacıyla,
  • Diğer: Okuduğu okulun ili, ilçesi ve okulun ismi bilgileri; sınavın düzenlenmesi ve ödül süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Yarışmacılara ait kişisel veriler, üçüncü kişi ve kurumlar ile paylaşılmamaktadır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Yarışma’nın “Başvuru Formu” aracılığı ile otomatik yollarla elde edilmektedir. Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında “açık rıza” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

İlgili Kişilerin Hakları ve Veri Sorumlusuna Başvuru

Yarışma katılımcıları; KVK Kanunu’nun 11 inci maddesinde düzenlenen haklarını, KVK Kanunu’nun 13 üncü maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde Server Yaşam’a başvurmak suretiyle kullanabilir. KVK Kanunu’nun 13 üncü maddesi uyarınca yapılacak yazılı başvurular "Küçük Çamlıca Mah., İkizler Sok., İkizler Çıkmazı No:1/3, Üsküdar, İstanbul" adresine iletilmelidir. Ayrıca Yarışma İnternet Sitesi’nin “Veri Sorumlusuna Başvuru” modülü üzerinden de başvuru yapılabilmektedir.