Sıkça Sorulan Sorular10’uncusu düzenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmasının bu seneki konusu “Sağlıklı Düşünmek’tir.

İlkokul, ortaokul, lise ve yetişkin kategorilerinde yarışma yapılacaktır.


Yetişkin kategorisinde yarışma yapılacaktır.

10. Ufka Yolculuk yarışmasında 2 aşamalı ve elemeli sınav sistemi uygulanacaktır. Kayıt formunu doldurarak yarışmaya başvuran yarışmacılar 1. Aşama Sınavına katılacaklardır. 1. Aşama Sınav sonucunda her kategoride Türkiye sıralamasında ilk 15.000 yarışmacı 2. Aşama Sınava katılacaktır. Ayrıca kategorisinde il genelinde ilk 15’e giren yarışmacılar Türkiye sıralamasında ilk 15.000 yarışmacı arasına giremeseler bile 2. Aşama Sınava girmeye hak kazanacaklardır.

1. Aşama Sınav, belirlenen tarih ve koşullarda www.ufkayolculuk.com adresi üzerinden online olarak yapılacak, sınav sonucunda puan ve sıralamalar belirlenecektir. 1. Aşama Sınava katılacak yarışmacılar interneti olan herhangi bir bilgisayar, tablet PC veya akıllı telefondan yarışmaya katılabilecektir. Dereceye giren yarışmacılar, yarışmaya katıldıkları ilde ikamet ettiklerini bir belge (ikametgâh, görev belgesi, öğrenci belgesi) ile ibraz etmeleri zorunludur.

Dereceye girdikleri ilde ikamet ettiklerini ibraz edemeyen yarışmacıların hakları bir sonraki dereceye devredecektir.

Sınav kurallarıyla ilgili daha detaylı bilgiye yarışma şartnamesinden ulaşabilirsiniz.

Beklenmedik bir durum nedeniyle (internet gitmesi, hat düşmesi, şarj bitmesi vb.) bağlantı sorunu yaşanması halinde, sorunu giderip sisteme tekrar giriş yaparak sınava süre kaybı yaşamadan kalındığı sorudan devam edilebilir.

Bu hak sınav esnasında toplamda üç defaya mahsus verilecektir.

Üç defadan fazla sistemden çıkılması halinde sınav sonlandırılacak ve işaretleme yapılan sorular değerlendirmeye alınacaktır.

1. Aşama Sınava belirtilen saatler arasında herhangi bir zamanda başlanabilir, sınava başlama zamanının belirtilen saatler içerisinde geç veya erken olması puan hesaplanmasına bir etkisi olmamaktadır.

2. Aşama Sınav belirtilen tarih ve saatte başlayacaktır.

Sınava en geç giriş, başlama saatinden 15 dakika sonrasında yapılabilecektir.

Sorular ilkokul ve ortaokul kategorileri için 4 çoktan seçmeli seçenekli, lise ve yetişkin kategorileri için 5 çoktan seçmeli seçenekli olacaktır.

Görme engelli yarışmacılara ek süre verilecektir.

2. Aşama Sınav’da değerlendirme yapılırken 1. Aşama Sınav’da alınan puanın, 2. Aşama Sınav’a hiçbir etkisi olmayacaktır.

10. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması soruları aşağıda ismi verilen eserlerden hazırlanacaktır.

İlkokul Kategorisi: Elma Dersem Düşün

Ortaokul Kategorisi: Eyvah! Ceviz Çatırdıyor

Lise Kategorisi: Düşün! Bir de Sağlıklı Düşün!

Yetişkin Kategorisi: Düşün! Bir de Sağlıklı Düşün!

Yarışmacılar eserlerde bulunan önsöz ve dipnotlardan sorumlu değildir.

Yarışmacılar yarışma kitaplarını ilde bulunan proje ortağı STK’lardan temin edebilirler.

https://www.ufkayolculuk.com/tr/home/yarismakitaplari adresinden ilinizi seçerek temin noktalarını öğrenebilirsiniz.

Birincilere : 10.000₺

İkincilere : 9.000₺

Üçüncülere : 8.000₺

Dördüncülere : 7.000₺

Beşincilere : 6.000₺

6-10 : 4.000₺

11-20 : 2.500₺

21-30 : 1.500₺

31-50 : 1.000₺

İlkokul, Ortaokul, Lise ve Yetişkin Kategorileri İçin İl Geneli Ödülleri:

Proje ortağı STK’lar (İl Yarışma Komisyonu) 2. Aşama Sınav sonucunda il genelinde ilkokul, ortaokul, lise ve yetişkin kategorilerinde dereceye girenlere ayrıca il ödülleri verebilecektir.

Eğer ildeki proje ortağı STK, herhangi bir ödül vermeyi vaat etmedi ise, o ilden yarışmaya girenler, sadece Türkiye geneli ödüller için yarışacaktır.

İl ödülleri www.ufkayolculuk.com sitesi üzerinden takip edilebilir.

Türkiye geneli ödülleri, 25 Haziran 2022 Cumartesi günü İstanbul’da yapılacak olan ödül töreninde sahiplerine takdim edilecektir.

Ödül töreninin düzenleneceği adres www.ufkayolculuk.com adresinden duyurulacaktır.Türkiye sıralamasında ilk 3 derecede bulunan yarışmacıların ve yanlarında eşlik edecek bir refakatçinin bulundukları ilden ödül töreninin yapılacağı mekana geliş gidiş yol ücretleri ve bir gecelik konaklama ücretleri Server Yaşam Vakfı tarafından karşılanacaktır.

Ödül törenlerinin gerçekleştirilmemesi halinde bütün ödüller yarışmacılara ulaştırılacaktır.

İl geneli ödülleri İl Yarışma Komisyonu tarafından Haziran ve Temmuz ayları içerisinde kazananlara takdim edilecektir.

İl geneli ödülleri İl Yarışma Komisyonu tarafından Haziran ve Temmuz ayları içerisinde kazananlara takdim edilecektir.

Ödül takdim merkezleri İl Yarışma Komisyonları tarafından duyurulacaktır. İlde veya Türkiye’de dereceye giren yarışmacılar ödüllerini 31 Ağustos 2022 tarihine kadar almaları gerekmektedir. Aksi takdirde ödül bir sonraki dereceye verilecektir.

Dereceye girenlere telefonla bilgilendirme yapılacak olmakla birlikte yarışmacılar ödül kazanıp kazanmadıklarının takibini kendilerinin yapması gerekmektedir. (Kayıt aşamasında telefon bilgisinin doğru girilmesi yarışmacının sorumluluğundadır. Aksi takdirde 31 Ağustos 2022 tarihinden sonra hak iddia edemeyeceklerdir.)

İllerde bulunan proje ortağı STK'lar bütçeleri doğrultusunda ödüllerini kendileri belirlemektedir. Bu nedenle ödüller ilden ile farklılık göstermektedir.

Evet, ilinde ve Türkiye'de dereceye giren yarışmacı her iki derecenin de ödülünü alabilir.

Milli Eğitim Bakanlığı Kadrolu/Sözleşmeli öğretmeni, öğrenci ebeveynleri ve Ufka Yolculuk gönüllüleri danışman kategorisinde yer alabilirler. Ufka Yolculuk merkez, il ve ilçe komisyonlarında görev alan gönüllüler ve 19 yaşından küçükler (31 Aralık 2021 tarihi esas alınarak, 01.01.2003 tarihi ve bu tarihten sonra doğanlar) danışman kategorisinde yer alamazlar. Danışman olmak için herhangi bir vakıf ya da derneğe üyelik gerekmemektedir.

Danışman kategorisinde yer almak isteyenler, www.ufkayolculuk.com adresi üzerinden kendi adlarına hesap oluşturarak ilgili alanları doldurup danışman başvurusunda bulunması gerekmektedir. Başvurusu onaylanan hesaplar danışman kategorisinde yer alacaktır.

Danışman olarak oluşturduğunuz hesabınıza ait sayfada bulunan yarışmacı kaydet bölümüne girerek dilediğiniz kadar yarışmacı kaydedebilirsiniz.

Birinciye : 6.000 ₺

İkinciye : 5.000 ₺

Üçüncüye : 3.500 ₺

Dördüncüye : 3.000 ₺

Beşinciye : 2.500 ₺

6-10 : 2.000 ₺

11-20 : 1.500 ₺