UFKA YOLCULUK 6 HAKKINDA

UFKA YOLCULUK 6. BİLGİ VE KÜLTÜR YARIŞMASI

Ufka Yolculuk, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Allah (cc)’ın rızasını kazanmak için çıktığı yolculukta, hanelerimize âyet ve hadis bütünlüğünün bereketini sunmak, insanlığı Allah katında son din olan İslâm’ın temel iki büyük kaynağıyla buluşturmaya çalışmaktadır.

Ufka Yolculuk 6. Bilgi ve Kültür Yarışması H.1439 / M.2018-2019 yılında Türkiye’de yazılı olarak Türkçe ve Arapça, dünya genelinde ise online olarak İngilizce ve Arapça dillerinde düzenlenecektedir.

 

Yarışma, Türkçe dilinde Ufka Yolculuk için özel olarak hazırlanan, ayet ve hadislerle Kur’an-Sünnet Bütünlüğü konusu çerçevesinde M. Es’ad Coşan’ın “Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz” adlı özel hazırlanan eserden yapılacaktır. B kategorisinde aynı eserin sadeleştirilmiş hali olacaktır.

A Kategorisi 10 yaş altı yarışmacılar için ise çocukların yaşlarına uygun hikayeli ve resimli “Peygamberimizden Dini Hikayeler” adlı eserden yapılacaktır. Arapça dilinde "( نيحلاصلا ضاير Riyazü’s Salihin)" adlı hadis eserinden, İngilizce dilinde ise “Riyad-us-Saliheen” (Riyazü’s Salihin) adlı hadis eserinden yapılacaktır. Yarışma Türkçe dilinde 7 (yedi) farklı kategoride, Arapça dilinde 3 (üç) farklı kategori ve İngilizce dilinde tek kategori olmak üzere toplamda 11 (on bir) farklı kategori de düzenlenecektir.

Yarışmamızda yazılı olarak sorulan çoktan seçmeli sorular (test) ile yarışmacıların sıralaması belirlenecektir.

Yarışma 11 (on bir) farklı kategoride yapılacaktır. A, B, C, D, E, F ve I Kategorileri Türkçe dilinde, G, H ve K kategorileri Arapça dilinde, J Kategorisi ise İngilizce dilinde yapılacaktır.

Kategorilerin detaylı açıklaması aşağıdadır.

A Kategorisi: 10 yaşından küçük olanlar

B Kategorisi: 10-14 yaş arası

C Kategorisi: 14-19 yaş arası

D Kategorisi: 19-30 yaş arası

E Kategorisi: 30 yaşından büyük olanlar

F Kategorisi/İhtisas Kategorisi: Resmi veya fahri din görevlileri (imamlar, müezzinler, Kur’an kursu hocaları, vaizler vs.), ilahiyat mezunları, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri bu kategoride yarışacaklardır. Bu meslek dallarında şu anda çalışan, belirli bir süre çalışmış olan veya emekli olanların tamamı için geçerlidir.

Arapça dilinde 18 yaş altı ve 18 üstü olmak üzere 2 farklı kategoride yazılı sınav olacaktır. Bununla birlikte sınava online olarak katılabileceklerdir. İngilizce sınavı online yapılmaktadır.

Yarışma kayıtları 13 Kasım’da başlayıp 04 Mart tarihinde sona erecektir. 8 Nisan 2018 tarihinde yazılı sınav olacaktır.